Reglement

REGLEMENT:

‘De Koareltjes van Wijndaele’,

 

De verzekering en bijdrage kunnen jaarlijks aangepast worden door de bond of door de club zelf en zal tijdig vermeld worden via onze nieuwsbrieven en website.

 

Verzekering en bijdrage: deze bestaat uit het bedrag dat moet betaald worden aan Cycling Vlaanderen, momenteel 28€ voor een individuele Wielertoerist-VTT-vergunning en 33€ voor een Wielertoerist-VTT-FAMILIE vergunning voor het hele gezin. De bijdrage voor het club lidgeld bedraagt momenteel 35€  met een individuele- of een gezinsvergunning,

 

Bij het nemen van een wielertoeristen vergunning in onze club ‘De Koareltjes van Wijndaele’ wordt men automatisch aangesloten bij Cycling Vlaanderen. Men kan dus niet deelnemen aan activiteiten van ‘De Koareltjes van Wijndaele’ zonder vergunning bij Cycling Vlaanderen. In deze vergunning  is ook de nodige verzekering voorzien, een verzekering die ten alle tijde verplicht is om mee te fietsen met onze groep, tenzij het bestuur hiervan op de hoogte is en hierop een uitzondering kan toestaan, of in geval van drie kennismakingsritten.

 

Nieuwe leden krijgen de mogelijkheid om voor slechts 150€  een fietstenue (winter- en zomerset) van de club te kopen.

 

Onze tenues zijn voor een periode van 3 jaar, om de drie jaar zullen er nieuwe tenues voorgesteld worden.

 

Ieder lid dient in de periode van drie jaar, minimum tijdens 1 jaar aan het streefdoel van 25 ritten per jaar te komen. Zo niet kan er bij moedwillig afwezig zijn een schadevergoeding geëist worden. Dit om leden enkel voor de kledij tegen te gaan.

 

Deze schadevergoeding zal tussen de 50€ en 150€ bedragen. Dit bedrag zal bepaald worden aan de hand van het aantal gereden ritten en 1ste, 2de, 3de seizoen van de tenue. Het uiteindelijke bedrag zal bepaald worden door het voltallig bestuur.

 

Op regelmatige tijdstippen zal de mogelijkheid zijn om deze kleren bij te bestellen.

 

De recentste fietskledij van de club is verplicht tijdens georganiseerde ritten vanuit het clubbestuur en indien men in aanmerking wil komen voor ons Fin de Saison diner. Daarvoor moet men jaarlijks 25 ritten bekomen.

 

Jaarlijks zullen er drie leden genomineerd worden voor ‘’t Koareltje vant joar’, uit deze drie nominaties zal de uiteindelijke winnaar gekozen worden door stemming in het bestuur.

 

‘’t Koareltje vant joar’ kan je enkel verdienen door zich tijdens het jaar in te zetten of andere inspanningen te doen om zich verdienstelijk te maken voor de club.

 

Nieuwe leden kunnen drie maal mee fietsen daarna dienen ze hun lidmaatschap aan te vragen aan een bestuurslid en dient goedgekeurd te worden door het bestuur.

 

De clubleden die deelnemen aan organisaties, (rally’s, vtt’s) ingericht door andere clubs, dragen bij voorkeur ook onze clubkledij.

 

Ieder aangesloten lid krijgt op regelmatige tijdstippen berichten via nieuwsbrieven of aankondigingen via email of in social media groepen.

 

Ieder aangesloten lid heeft hierbij zijn toestemming foto’s en video’ s te gebruiken voor clubreclame en andere doelstellingen ter verbetering van de club.

 

Bij verlies van deze lidkaart kan er een nieuwe aangevraagd worden mits een bijdrage van 5€.

 

Wijzigingen en aanpassingen, door bepaalde omstandigheden, van het clubreglement worden besproken en éénparig goedgekeurd door het bestuur en meegedeeld via een nieuwsbrief of onze club website.

 

Ieder aangesloten lid wordt geacht het clubreglement gelezen te hebben en het altijd te respecteren. Dit is een van de voorwaarden bij aansluiting.  Het clubreglement kan steeds opgevraagd worden bij het bestuur of geraadpleegd in ons lokaal.

 

Samenstelling van het bestuur op 04/11/2021:

 

Voorzitter                                              Mommerency Kevin

Secretaris                                              Depoorter Jürgen

Penningmeester                                 Vuylsteke Gina

Algemene werking                             Bonny Dries

 

Dit clubreglement is opgemaakt door het voltallig bestuur en goedgekeurd op datum van 04/11/2021.

 

DE GEDRAGSCODE OP DE WEG EN IN HET VELD VAN ‘De Koareltjes van Wijndaele’

 

Ieder lid wordt verondersteld de verkeersreglementen te kennen en te respecteren.

 

Respect voor andere weggebruikers!

 

Afval dient steeds meegenomen huiswaarts of in een vuilbak gedeponeerd te worden, niet langs de openbare weg!

 

Het dragen van een valhelm is verplicht!

 

Startplaats: zonder voorafgaandelijk bericht, via email, nieuwsbrief of andere communicatie, starten we aan ons lokaal.

 

Bij het in groep fietsen, met meer dan 14 deelnemers, mag er steeds rechts gefietst worden op de rechter helft van de weg en met niet meer dan twee fietsers naast elkaar. De helft van de groep op het fietspad en de andere helft op de rechterrijstrook is niet toegelaten.

 

Bij het in groep fietsen, met minder dan 15 deelnemers, moet men ingeval er een fietspad aanwezig is daar altijd gebruik van maken en voldoende ruimte vrijhouden voor eventuele tegenliggers of tweewielers die inhalen.

 

De aanwijzingen van de bestuursleden dienen altijd gerespecteerd te worden. Aanbevelingen met betrekking tot het veilig verlopen van de rit dienen strikt opgevolgd te worden.  Dit in het belang van de veiligheid van elk en voor gans de groep en ook voor anderen die deel uit maken van het wegverkeer.

 

Bij technisch defect of fysische problemen van een fietser uit de groep wordt halt gehouden door gans de groep. De volledige rijweg moet vrijgehouden worden, men moet dus op het voetpad plaatsnemen of in de berm van de weg.

 

Bij een ongeval zijn een aangifteformulieren ter beschikking of kunnen deze via de website van cycling Vlaanderen worden gedownload. https://cycling.vlaanderen/administratie/informatiebank/formulieren/aangifte-ongeval

 

Mvg Het Bestuur, ‘De Koareltjes van Wijndaele’.